Visie

Humotica

Problemen oplossen door iets minder te doen i.p.v. iets meer.
De ‘alles kan beter, eenvoudiger en natuurlijker’ gedachte.
Het vanzelf-zo principe. Niet ingaan tegen de natuurlijke gang van zaken.
Meer doen met minder.
(Small is beautiful)
Afkikken van de technofix

De dans der vrije energie

Wie zich toelegt op de traditionele architectuur, leert dagelijks bij.
Wie zich toelegt op bioklimatische architectuur, leert dagelijks af.
Meer en meer leert hij af, tot hij verzaakt aan zijn nutteloze inspanningen…
Waarom doet de westerse mens altijd zoveel nutteloze inspanningen?

Bioklimatische architectuur

Is een energetisch functionele architectuur.
Is een foutvriendelijke bouwtechniek.
Sociaal verantwoorde techniek.
De technologie knoopt zoveel mogelijk aan bij de ‘vrijwillige’ medewerking van de natuur.
Vrije energie wordt maximaal benut.
Het gebouw gaat een interactie aan met de omgeving.