Links

De Boot  duurzaam op verkenning in de Westhoek.De Koevoet  duurzaam bouwen en rationeel energie- en watergebruik. Passief-huis platform  alles over passiefhuis-bouw. Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen discussieforum voor energiefanaten. Ecolife organiseert campagnes rond duurzaam leven. Energie Sparen met tips voor energiebesparing, rationeel energiegebruik en hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen. ODE-Vlaanderen organisatie voor duurzame energie. Vibe  Vlaams instituut voor Bio-ecologisch bouwen. Premiezoeker de Vlaamse woonpremiezoeker. Vormingplus brugge voor de creatieve duizendpoot, de inventieve doe-het-zelver, de artistieke ziel… lowtechmagazine stelt zich vragen bij het blind geloof in vooruitgang en hoogtechnologische oplossingen. het autonome huis geeft een pleidooi voor een onafhankelijke levensstijl.